Cum învaţă adulţii ?

  • Adulţii învaţă diferit faţă de copii şi, deşi există un număr de teorii privind eficacitatea instruirii adulţilor, instruirea acestora trebuie să aibă la bază anumite principii fundamentale. Toate activităţile de instruire si formare trebuie sa fie concepute ţinând cont de aceste principii.
  • Adultii contribuie la situația de învățare cu propria lor experiență de viață. Cursanții trebuie ajutați să-și identifice experiențele de viață relevante pentru tematica de formare a cursului și sunt stimulați să le prezinte în timpul orelor de curs.
  • Adultii învață eficient când li se sprijină și li se cultivă independența. Trebuie să afle că se pot descurca singuri. Formatorul/lectorul  trebuie să le creeze diferite oportunități de muncã independentã și de raportare a experienței dobândite pe parcursul vietii in campul muncii.
  • La adulți, învățarea are tendința de a se concentra pe probleme și nu pe subiecte, fiind mai mult practică decât teoretică. Formatorul utilizează cazuri și situații curente, intalnite in activitatea de zi cu zi ,deoarece acestea constituie preocuparea cea mai mare a cursanților. Teoria este utilă în formarea unui cadru de înțelegere a temei, dar e dificil de susținut dacă nu e legatã de aspectele practice cu care se confruntă cursanții.
  • Adulții învață făcând aplicatii practice. Formatorul trebuie să se asigure că le-a oferit ocazia să facă diferite lucruri – inclusiv greșeli din care pot să învețe. Acesta este singurul mod prin care pot deveni siguri de ceea ce știu.
  • Eficiența formării la adulți depinde de claritatea cerințelor și așteptărilor. Formatorul trebuie să se asigure că participanții la curs știu ce se așteaptă de la ei – rezultate, termenul limită, sub ce formă, la ce grad de finalizare. Ori de câte ori e posibil, e bine să li se dea exemple concrete.

Care este durata cursurilor?

Adesea, cursurile pentru adulti sunt de scurtă durată sau sunt fragmentate în mai multe module, de câteva  80 ore si poate ajunge pana la 1080 ore pentru  fiecare program de formare profesionala in parte. Este esențial ca fiecare curs sau modul să aibă obiective clar formulate și înțelese de cursanți și să se finalizeze cu o temă practică.

  • Adulții învață cel mai bine când sunt abordați la nivelul lor curent de înțelegere și competență. Un bun formator trebuie să găsească limbajul de comunicare cel mai adecvat grupului de cursanți. Formatorul de profesie jurist/psiholog/economist/tehnician  trebuie sa-și adapteze stilul de predare și de comunicare. De exemplu, un curs pe tema „ sudor” este susținut în mod diferit de formator, dacă lucrează cu un grup de cursanți ce nu a mai interactionat cu aceasta meserie si doresc o reconverseie sau pur si simplu un nu inceput  si altfel lucrezi cu persoane ce doresc o perfectionare/specializare pe o nisa specifica sudurii (ex: sudura in mediu protector de gaz).