business-people-shaking-hands-together

Scopul şi obiectivele A.C.C.R.C INTERNAȚIONAL

 • Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.
 • Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.
 • Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.
 • Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
 • Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

Implicarea A.C.C.R.C INTERNAȚIONAL în formarea profesională

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSILIERE, CALIFICARE ŞI REFORMARE ÎN CARIERĂ INTERNAȚIONAL se află într-un continuu proces de dezvoltare, organizând cursuri de formare profesională acreditate la:

 • Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
 • Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
 • Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
 • Comisia de Autorizare Dolj.
app-woman-white-solution-closeup-two

Valori promovate

 1. Spirit civic.
 2. Responsabilitate individuală.
 3. Spirit de echipă.
 4. Toleranţă şi deschidere.
 5. Demnitate.
 6. Integritate.
 7. Profesionalism.