Zugravul Vopsitor / Ipsosarul / Tapetarul se ocupa in principal cu
– identificarea materialelor de baza, folosite la lucrarile de zugraveli ipsosarii, tapetari si vopsitorii,
– pregatirea suprafetelor pentru lucrari de zugraveli si vopsitorii simple si de calitate superioara,
– prepararea solutiilor simple de lucru,
– aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioara si a zugravelilor speciale,
– executarea vopsitoriilor de calitate superioara si a zugravelilor speciale,
– executarea lucrarilor complete de zugraveli de calitate superioara si vopsitorii obisnuite in ulei,
– efectuarea lucrarilor de tapetari si ipsosarii.
Competențe dobândite
1. Comunicarea la locul de muncă
2. Efectuarea unor calcule matematice simple
3. Identificarea sarcinilor si planificarea activităţii
4. Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control al calităţii
5. .Identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli ipsosării, tapetări si vopsitorii
6. Utilizarea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor simple, manuale şi mecanizate
7. Respectarea NTSM şi PSI
8. Pregatirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli si vopsitorii simple
9. Pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli/ vopsitorii de calitate superioară
10. .Prepararea soluţiilor simple de lucru
11. Aplicarea si prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
12. Executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
13. Executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei
14. Efectuarea lucrărilor de tapetări
15. Efectuarea lucrărilor de ipsosării

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE ZUGRAV, IPSOSAR TAPETAR, VOPSITOR

4,5 luni (720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN- 714121

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.