Ocupația de tinichigiu vopsitor auto se referă la lucrătorii care execută operații de reparație și întreținere la autovehicule.
În acest domeniu, pe lângă operațiile efective de reparație și întreținere a autovehiculelor, tinichigiul trebuie să ofere soluția optimă din punct de vedere tehnic, calitativ, economic și al siguranței autovehicului în circulație.
Trebuie să aibă cunostințe temeinice de sudură, trebuie să cunoască natura materialelor (rezistențele și punctele critice) și cunoasterea diverselor tipuri de caroserii.
De asemenea, trebuie să dea dovadă de operativitate și să aibă o bună colaborare cu clienții oferind sfaturi competente în domeniul mentenanței autovehiculului.
Vopsitorul trebuie să aibă cunostințe variate în ceea ce privește diversitatea tipurilor de caroserii, să cunoască foarte bine modul de utilizare a diverselor materiale de vopsitorie cât și compoziția chimică a acestora.
De asemenea, trebuie să aibă un dezvoltat simț cromatic și estetic, să dea dovadă de operativitate în ceea ce privește acordarea timpilor necesari executării diferitelor etape de executare a vopsitoriei, să aibă față de clienți un comportament adecvat, oferindu-le acestora soluția optimă.

Competenţe dobândite
• 1. Realizarea schitei piesei mecanice in vederea executarii ei
• 2. Realizarea pieselor prin operatii de lacatuserie generala
• 3. Montarea organelor de masini in subansambluri mecanice
• 4. Masurarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale
• 5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de masini
• 6. Realizarea asamblurilor mecanice
• 7. Constructia si functionarea automobilului
• 8. Intretinerea si repararea elementelor de caroserie
• 9. Conducerea autoturismului
• 10. Vopsirea elementelor de caroserie

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

AUTORIZATIE TINICHIGIU, VOPSITOR AUTO 2020

4,5 luni (720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7213.2.2

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.