Tehnicianul veterinar este cel care face echipă cu medicul veterinar, participând la acţiunile sanitar – veterinare ce au ca obiectiv menţinerea sănătăţii publice prin evitarea transmiterii unor maladii de la animale la om, nu numai prin contact direct, ci şi prin consumul unor produse de origine animală contaminate.
Un rol important în menţinerea sănătăţii populaţiei îl joacă expertiza sanitară veterinară a produselor de origine animală.
În afară de posibilitatea transmiterii unor boli microbiene şi parazitare prin carne, lapte şi derivatele acestora la om, alimentele mai pot suferi o serie de alterări în timpul prelucrării, transportării, depozitării şi comercializării care, pe lângă faptul că le scade valoarea iniţială, le pot face chiar periculoase pentru consum.
În ultimii ani, legislaţia sanitară veterinară prevede o serie de măsuri care să permită alinierea ţării noastre la standardele Uniunii Europene în domeniu. Aceste măsuri au la bază o metodologie unitară de lucru şi interpretare în laboratoarele de control sanitar veterinar al alimentelor.
Unităţile de competenţe tehnice generale şi specializate: Patologia infecţioasă, Propedeutica, Patologia chirurgicală şi Patologia obstetricală, asigură tehnicianului veterinar capacitatea de a sprijini în mod real medicul veterinar în diagnosticarea, prevenirea şi combaterea bolilor la animale.

Competențe dobândite
1. Utilizarea elementelor de agropedagogie
2. Cresterea animalelor
3. Utilizarea masinilor agricole si de zootehnice
4. Realizarea activitatilor unitatii agricole in relatia cu piata
5. Administrarea unitatii agricole
6.Conservarea mediului inconjurator
7. Conducerea tractorului si auto
8. Analizarea partilor anatomice si fiziologia animalelor
9. Prepararea si administrarea medicamentelor la animale
10. Examinarea si tratarea bolilor la animale
11. Expertizarea sanitar-veterinara a carnii si produselor de origine animala.
Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT)
Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

7 luni-1080 ore 360 ore teorie si 720 ore practica

Craiova

CN/COR-3227.3.1/324004

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.