Tehnicianul transporturi este capabil să opereze cu documente de transport, să analizeze mărfurile în vederea transportării şi depozitării, să realizeze operaţii specific planificării şi derulării unor activităţi de transport, să planifice reviziile tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare, să coordoneze şi să monitorizeze activităţi de reparare a mijloacelor de transport.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate având aceasta calificare: 

-335103- referent TIR si tranzite-studii medii

-335107- inspector de trafic rutier-studii medii

-432301- agent transporturi

-432303- controlor trafic

-432304- impiegat auto

-432330- verificator documente expeditie

-432306-impiegat registru miscare

-422105-agent de transport international

-422108-agent  transporturi externe

-422109-agent  transporturi interne

-311527- Tehnician prestatii vehicule

Competențe dobândite
1. Realizarea schiței piesei mecanice in vederea executarii ei.
2. Realizarea pieselor prin operatii de lacatuserie generala.
3. Montarea organelor de masini in subansambluri mecanice
4. Masurarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale
5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de masini
6. Realizarea asamblarilor mecanice
7. Plaificarea productiei
8. Realizarea desenelor de ansamblu
9. Manipularea marfurilor
10. Moniorizarea exploatarii masinilor, utilajelor si instalatiilor
11. Montarea sistemelor mecanice penru transmiterea si transformarea miscarii
12. Exploatarea tehnica a mijloacelor de transport
13. Coordonarea transportului si activitatilor logistice
14. Manevrarea vehiculelor rutiere.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu ( MINIM LICEUL TERMNAT)
Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE Tehnician maseur

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică).

Craiova

CN/COR -311431/311407

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.