Calificarea de tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii asigură absolventului cunoştinţele teoretice şi practice necesare realizării operaţiilor de analiză, planificare, organizare , coordonare şi control al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii specifice domeniului mecanic.
Tehnicienii mecanici intretinere si reparatii , indeplinesc sarcini cu caracter tehnic in activitatea de constructii masini:
– conceptie , constructie, montaj, utilizare, intretinere si reparatii masini, motoare si instalatii mecanice;
– asigura functionarea masinilor, motoarelor si instalatiilor mecanice si a elementelor acestora sa incercarea prototipurilor;
– asambleaza masini, motoare si instalatii mecanice, potrivit schemelor mecanice;
-estimeaza cantitatile si costurilor materialelor si fortei de munca necesare fabricatiei;
– asigura controlul tehnic al fabricatiei , al exploatarii, intretinerii si reparatiei masinilor, motoarelor si instalatiilor ; identifica si rezolva problemele tehnice care apar in procesul muncii;
– aplica procedurile de calitate;
aplica prevederile legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca;
– aplica normele de protectie a mediului.
Competenţe dobândite
1. Realizarea schitei piesei mecanic in vederea executarii ei
2. Realizarea pieselor prin operatii de lacatuserie generala
3. Montarea organelor de masini in subansambluri mecanice
4. Măsurarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale
5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de masini
6. Realizarea asamblărilor mecanice.
7.Planificarea productiei
8.Realizarea desenelor de ansamblu
9. Proiectarea asistata de calculator
10. Monitorizarea exploatarii masinilor, utilajelor si instalatiilor
11. Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea si transformarea miscarii

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT).
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE Tehnician maseur

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică).

Craiova

COD NOMENCLATOR/COR- 3111.3.3/311519

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.