Tehnicienii instalatori pentru constructii, efectueaza pe teren si in laboratoare incercari asupra materialelor de instalatii; contribuie tehnic la activitatea de executie a instalatiilor aferente cladirilor de locuit si nu numai , evalueaza lucrari si pregateste meseriasii; reprezinta arhitectii, proiectantii si inginerii instalatori pe santierele de constructii, pentru a asigura efectuarea lucrarilor in conformitate cu specificatiile din planuri si schite, precum si pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor si schitelor pe care le primesc , la estimarea detaliata a cantitatilor si costurilor de materiale precum si a fortei de munca necesare realizarii proiectelor ; organizeaza intretinerea si repararea utilajelor , asigura calitatea lucrarilor de instalatii ( gaze, termice, sanitare, ventilare, climatizare)

Competenţe dobândite
1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea constructiilor, instalatiilor si lucrari publice
2. Utilizarea echipamentelor si utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrarilor de constructii, instalatii si lucrari publice.
3. Utilizarea reprezentarilor conventionale in scopul realizarii lucrarilor de constructii, instalatii si lucrari publice.
4. Realizarea masuratorilor specifice constructiilor , instalatiilor si lucrarilor publice.
5. Planificarea si organizarea lucrarilor de constructii si instalatii.
6. Intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru lucrari de constructii in instalatii.
7. Aplicarea in teren a proiectului specific lucrarilor de instalatii.
8. Analizarea tehnologiilor de executie a lucrarilor de instalatii in vederea executarii lucrarilor .
9. Urmarirea executiei lucrarilor de instalatii pe baza documentatiei tehnice.
10. Receptionarea lucrarilor executate prin aplicarea prevederilor legale privind calitatea functionarii instalatiilor
Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT).
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică).

Craiova

COD NOMENCLATOR/COR- 3112.3.1/311209

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.