DESCRIEREA OCUPATIEI

Activitatea se desfasoara în unitati silvice care administreaza paduri sau la unitati care îsi desfasoara activitatea de proiectare cu specificul: amenajarea padurilor. Activitatea se desfasoara atât pe teren, cât si în birou. În prima etapa are loc confruntarea amenajamentelor silvice vechi, stiindu-se faptul ca un amenajament silvic se realizeaza o data la 10 ani, cu situatia actuala/reala din teren.

În teren, tehnicianul identifica unitatea de productie (U.P.-ul) care se amenajeaza, unitatile amenajistice (u.a.-uri), limitele parcelare si subparcelare, amplasarea bornelor de hotar si marcarea limitelor parcelare, efectueaza descrierea parcelara dupa fisa de descriere parcelara, executa inventarieri partiale si totale, masuratori dendrometrice si în final la birou, introduce datele culese pe teren într-o baza de date, calculeaza volumul de masa lemnoasa, stabileste posibilitatea si întocmeste APV-ul (actul de punere în valoare). Totodata întocmeste si devize pe diferite categorii de lucrari.

Deoarece o mare parte din activitate se desfasoara în teren, este necesara o stare de sanatate buna, simt de orientare în teren, capacitate si disponibilitate la efort fizic. Activitatea este puternic influentata de conditiile meteorologie (temperaturi scazute sau ridicate, precipitatii, vânt s.a.). De asemenea, conditiile de teren, sunt din cele mai diferite: terenuri în panta, cu ogase si ravene, terenuri cu exces de umiditate, pe care balteste apa, sau terenuri nisipoase, uneori cu nisipuri miscatoare etc. Comunicarea cu echipa de lucru, se face prin telefonul mobil sau statie.

Competențe dobândite

 1. Identificarea elementelor vegetale, pedologice si meteorologice din mediul forestier
 2. Aplicarea lucrarilor de regenarare a arboretelor.
 3. Aplicarea lucrarilor de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii
 4. Aplicarea lucrarilor de exploatare a produselor lemnoase.
 5. Organizarea lucrarilor silvotehnice
 6. Conducerea tractorului auto

7.Aplicarea legislatiei silvice si a elementelor de management si marketing forestier

8.Organizarea lucrarilor de cultura a speciilor lemnoase forestiere

 1. Organizarea lucrarilor de inventariere, cubare, sortare si exploatare a arboretelor.
 2. Organizarea lucrarilor de paza,protectie si conservare a padurilor
 3. Orgaizarea lucrarilor de gospodarire a fondurilor de vanatoare si salmonicole

Documente necesare la înscriere

 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT)

Programul cursului este structurat în trei secțiuni

 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • susţinerea examenului final.

7 luni-1080 ore 360 ore teorie si 720 ore practica

Craiova

CN/COR-321333/324004

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.