Tehnicianul constructor şi lucrări publice:
– efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de constructii.
– contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluare lucrări
şi pregătire de meseriaşi.
– reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea
lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe, precum şi pentru respectarea normelor de
consum al materialelor.
– contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităţilor,
a costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor.
– organizează întreţinerea şi reparaţiile utilajelor.
Tehnicianul constructor şi lucrări publice se mai ocupă în principal cu:
– planificarea şi raportarea activităţii de la punctul de lucru.
– organizarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii formaţiilor de lucru.
– supravegherea activităţilor de la punctul de lucru.
– gestiunea stocurilor de resurse materiale.
– coordonarea formării profesionale şi gestionării performanţelor echipei.
– coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la S.S.M şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
– coordonarea aplicării normelor de protecţie a mediului.
– coordonarea asigurării calităţii lucrărilor de executare.
– coordonarea intreţinerii echipamentelor de lucru etc.

Competenţe dobândite
1. selectarea elementelor componente spoecifice pentru realizarea constructiilor, instalatiilor si lucrari publice
2. utilizarea echipamentelor si utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrarilor de constructii, instalatii si lucrari publice
3. utilizarea reprezentarilor conventionale in scopul realizarii lucrarilor de constructii, instalatii si lucrari publice
4. realizarea masurilor specifice constructiilor, instalatiilor si lucrari publice
5. planificarea si organizarea lucrarilor de constructii si instalatii
6. intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru lucrari de constructii
7. analizarea elementelor de constructii in vederea urmaririi executarii lucrarilor de constructii si lucrarilor publice
8. interpretarea planurilor specifice in vederea aplicarii pe teren a proiectelor
9. coordonarea executiei lucrarilor de constructii si lucrari publice pe baza documentatiei tehnice
Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT).
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE Tehnician in constructii si lucrari publice

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică).

Craiova

COD NOMENCLATOR/COR- 311233/311203

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.