Tehnicianul electromecanic se ocupa in principal cu montajul, punerea in functiune, intretinerea si repararea instalatiilor electromecanice (instalatii care combina atat parti mecanice cat si electrice, cum ar fi motoarele electrice, calculatoare, alarme etc.). De asemenea testeaza prototipurile, concepe si realizeaza scheme de montaj ale instalatiilor, contribuie la estimarea cantitatilor sicosturilor materiale, la estimarea fortei de munca necesare, asigura controlul tehnic al instalatiilor, intretine sistemele electromecanice in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor.
Competențe dobândite
1. Reprezentarea pieselor si a instalatiilor utilizand desenul tehnic
2. Efectuarea operatiilor de prelucrare mecanica
3. Realizarea circuitelor electrice
4. Masurarea marimilor neelectrice si electrice
5. Asamblarea componentelor masinilor si sistemelor mecanice
6. Utilizarea echipamentelor electrice si de automatizare in instalatii electromecanice
7. Utilizarea si reglarea sistemelor electrice si de automatizare in instalatii electromecanice
8. Utilizarea sistemelor de actionare din instalatii electromecanice
9. Planificarea, organizarea si asigurarea calitatii proceselor tehnologice
10. Utilizarea aplicatiilor de proiectare asistata de calculator
11. Supravegherea sistemelor de automatizare din instalatiile electromecanice
12. Asigurarea mentenantei instalatiilor electromecanice.
Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT)

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE Tehnician electromecanic

7 luni-1080 ore 360 ore teorie si 720 ore practica

Craiova

CN/COR- 311331/311305

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.