Tehnicienii chimisti de laborator culeg esantioane si pregatesc instalatiile si aparatura necesara in vederea experimentelor, incercarilor si analizelor si le asigura executia; fac estimari de cantitati si costuri de materiale si forta de munca necesare realizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si repararea instalatiilor de cercetare.

Competenţe dobândite
1. Pregatirea materiilor prime si a materialelor auxiliare din industria chimică
2. Exploatarea utilajelor mecanice si hidraulice din industria chimică
3. Efectuarea analizelor materiilor prime, a materialelor auxiliare si a produselor din industria chimică
4. Exploatarea utilajelor de transfer termic si de masă din industria chimică
5. Planificarea si organizarea productiei
6. Aplicarea procedurilor de calitate in activitati specifice industriei chimice.
7.Organizarea si gestionarea activitatii laboratorului aplicand procedee si norme specifice
8.Realizarea de analize prin metode chimice , evaluarea si raportarea rezultatelor
9. Aplicarea tehnicilor instrumentale in analize chimice, evaluarea si raportarea rezultatelor
10. Determinarea caracteristicilor de calitate a produselor chimice
Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( MINIM LICEUL TERMNAT).
Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE TEHNICIAN CHIMIST DE LABORATOR

7 luni – 28 săptămâni (1080 ore = 360 ore teorie + 720 ore practică)

Craiova

COD NOMENCLATOR/COR- 343131/412001

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.