Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene.
Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu:
– construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.).
– instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.).
– conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice.
– recipiente sub presiune.
– cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur.
– altele.

Competenţe dobândite
1. Realizarea schiței piesei mecanice in vederea executarii ei
2. Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
3. Montarea organelor de masini in subansambluri mecanice
4. Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale
5. Realizarea desenului tehnic pentru organe de masini
6. Realizarea asamblurilor mecanice
7. Realizarea de imbinari sudate.
8. Realizarea operatiilor de taiere termica

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE SUDOR

4,5 luni (720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7212.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.