Ocupația de sondor se referă la activitățile de intervenții, reparații capitale, probe producție, închideri și abandonări la sondele de țiței, gaze și injecție.
Activitatea implică probleme de organizare a locului de muncă cât și probleme de planificare a activității.
Desfășurarea activității presupune realizarea operațiilor de intervenții, reparații capitale, probe producție și urmărirea parametrilor de funcționare până la predarea sondelor în producție.
La efectuarea operațiilor de închideri și abandonări de sonde se recuperează o parte din echipament și materiale.
În cadrul activității se execută aprovizionări de materiale și scule, precum și întrețineri ale utilajelor, echipamentelor și sculelor din dotare.
Activitatea presupune relații de colaborare și subordonare.

Competențe dobândite
• comunicarea interactivă la locul de muncă.
• desfăşurarea muncii în echipă.
• planificarea activităţii proprii.
• aplicarea NPM şi NPSI.
• aprovizionarea locului de muncă cu materiale şi scule specific.
• întocmirea documentelor specific.
• prevenirea poluării mediului.
• asigurarea transportului instalaţiei de intervenţie la sondă şi de la sondă.
• diagnosticarea defectelor şi a stărilor normale.
• executarea închiderilor de sonde.
• executarea lucrărilor auxiliare de pregătiri tehnico-organizatorice a operaţiilor tehnologice.
• executarea lucrărilor de intervenţie la sondele în exploatare de ţiţei, gaze şi injecţie.
• executarea lucrărilor de reparaţii capital.
• executarea lucrărilor specifice probelor de producţie.
• executarea operaţiilor speciale la sondele în exploatare de ţiţei, gaze şi injecţie.
• modificarea sistemului de exploatare al sondelor.
• montarea – demontarea instalaţiei de intervenţie.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni (180 ore 60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

COD COR-811311

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.