Montatorul de schele şi eşafodaje denumit si Schelar trebuie să ştie să măsoare, să manipuleze parti componente si accesorii, sa asambleze, să instaleze, să ridice, să monteze, să fixeze, să adapteze, să demonteze, să întreţină, să verifice elemente de schelă şi/sau sisteme de schelă de diverse tipuri, folosite pentru construirea, renovarea şi repararea diverselor constructii civile, industriale, navale, petroliere, etc.

Activitatea montatorului de schele şi eşafodaje se desfăşoară în echipă, pe şantiere de construcţii, în interiorul sau în exteriorul clădirilor, la înălţime, în locuri greu accesibile.

Competenţe dobândite
1. Organizarea locului de muncă
2.Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
3. Întreţinerea echipamentelor de lucru
4. Asigurarea calităţii lucrărilor executare
5. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
6. Manipularea, transportul şi depozitarea produselor
7. Montarea şi demontarea schelei.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luni (90 ORE DIN CARE 30 ORE TEORIE SI 60 ORE PRACTICA)

Craiova

COD COR-721432

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.