Ocupatia de „Responsabil de mediu” este întâlnita în toate societatile comerciale cu activitati posibile cu impact asupra mediului. Sectoarele de activitate ale acestor companii pot fi din
domeniile: industrie, agricultura, comert si servicii.
Nivel de calificare 4 – responsabilul de mediu actioneaza conform Documentatiei sistemului de management de mediu al organizatiei.
Activitatea desfasurata de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de masuri pentru rezolvare a problemelor de mediu pentru protejarea
mediului, îmbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei.
Responsabilul de mediu are de indeplinit si realizat nenumarate activitati prin care sunt protejati factorii de mediu: apa, solul, atmosfera, dar si sanatatea oamenilor (salariatii proprii
si vecinii), precum si modul de gestionare a substantelor chimice si periculoase, a deseurilor si ambalajelor. El este trebuie sa cunoasca procesul tehnologic si utilajele si echipamentele din
dotare, pentru a identifica sursele de poluare, si punctele de prelevare probe pentru verificarea încadrarii în limitele impuse de cerintele legale.
Activitatea lui se desfasoara independent, pentru activitatile proprii, dar si în echipa, fapt ce implica o colaborare strânsa cu colaboratorii, dar si cu superiorii ierarhici, prin raportarea
catre acestia a sarcinilor rezolvate. Responsabilul de mediu poate repartiza sarcini/masuri cuprinse în reglementarile/autorizatiile proprii organizatiei. De asemenea el actioneaza în
coordonarea/verificarea activitatilor/masurilor legate de mediu, în cadrul compartimentelor organizatiei si în mod deosebit ale acelora cu impact asupra mediului. Totusi el nu poate avea
puteri totale de decizie si de asigurare a resurselor. El desfasoara munca de birou, dar si activitati de control si monitorizare în cadrul atelierelor, atât în interiorul cât si în exteriorul
cladirilor.

Competențe dobândite
1. Comunicarea la locul de munca
2. Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
3. Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sanatos, securitate în munca si in domeniul situatiilor de urgenta
4. Aplicarea procedurilor de calitate
5. Coordonarea procesului de instruire in domeniul mediului
6. Gestionarea actelor normative de mediu
7. Elaborarea programului de management de mediu
8. Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu
9. Monitorizarea factorilor de mediu

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (obligatoriu studii medii).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 luna (720 ore 240 ore teorie si 480ore practica)

Craiova

CN/ COR : RO/04/0712/450; 325710

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.