Decoratorul de interioare se ocupă de amenajarea spaţiului interior al locuinţei şi conlucrează cu arhitectul pentru a asigura funcţionalitatea şi stilul locuinţei. În cazul în care solicitările beneficiarului îi depăşesc competenţele, îl va îndruma pe acesta către un arhitect, competenţele decoratorului de interioare nesuprapunându-se celor ale specialiştilor în proiectare.

Decoratorul de interioare va desfăşura o serie de activităţi în procesul amenajării interiorului unei locuinţe:
1. Analizează informaţiile: va încerca să obţină toate datele necesare pentru a putea propune soluţiile optime pentru beneficiar;
2. Efectuează relevee: realizează releveul situaţiei existente şi îl transpune grafic, manual sau cu ajutorul calculatorului, prin utilizarea de programe specifice;
3. Concepe soluţii: va alege şi va aplica soluţiile optime pentru situaţia existentă, în limita competenţelor sale;
4. Prezintă soluţii: va realiza expunerea soluţiei prin planşe de prezentare sau cu ajutorul programelor de grafică computerizată;
5. Alcătuieşte proiecte de amenajare: va realiza proiecte în baza competenţei sale. În cazul în care soluţia dorită de beneficiar presupune modificări asupra pereţilor de rezistenţă, golurilor existente, faţadei sau a instalaţiilor electrice, sanitare sau termice ale construcţiei respective, datoria decoratorului de interioare este de a-l  îndruma către un specialist (arhitect sau birou de arhitectură);
6. Oferă consiliere: îl va sfătui pe beneficiar în alegerea materialelor şi va susţine prin argumentare logică proiectul de amenajare propus.

Competențe dobândite
1. Comunicarea în limba maternă (oficială);
2. Comunicare în limbi străine ;
3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie ;
4. Competenţe informatice ;
5. Competenţa de a învăţa ;
6. Competenţe sociale şi civice ;
7. Competenţe antreprenoriale ;
8. Competenţe de exprimare culturală ;
9. Managementul calităţii
10. Managementul proiectelor
11. Geometrie descriptivă
12. Materiale pentru elemente de construcţii şi decoraţiuni interioare
13. Studiul formelor şi culorilor
14. Relevarea construcţiilor
15. Proiectarea amenajărilor interioare la locuinţe
16. Proiectarea amenajărilor interioare la clădiri de birouri
17. Proiectarea amenajărilor interioare la spaţii comerciale
18. Proiectarea amenajărilor interioare pentru  unităţi de cazare şi alimentaţie publică
19. Proiectarea amenajărilor interioare la spaţii social – culturale
20. Proiectarea mobilierului interior
21. Proiectarea asistata de calculator a decoraţiunilor interioare
22. Proiectarea de instalaţii şi echipamente interioare
23. Legislaţie şi documentaţie economică

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (studii medii cu diploma de bacalaureat si curs de calificare in domeniu ).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

9 luni-1080 ore (360 ore teorie si 720 ore practica)

Craiova

CN-3471.3.7

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.