DESCRIEREA OCUPATIEI Piscicultorul ar trebui sa detina cunostinte despre tehnologiile de reproducere si crestere a speciilor de peste. Activitatea piscicultorului se desfãsoarã în cadrul fermelor piscicole de obtinere si dezvoltare a puietului de peste si în fermele de crestere a pestelui., de aceea este important ca piscicultorul sa cunoasca modul de gospodarire a bunurilor existente în cadrul fermei.

Competențe dobândite
• Asigurarea materialelor necesare derularii activitatii;
• Completarea documentelor în sectiile de productie;
• Aplicarea NPM si NPSI;
• Asigurarea conditiilor igienico – sanitare;
• Desfasurarea activitatii în echipa;
• Prevenirea poluarii mediului;
• Planificarea activitatii proprii;
• Asigurarea conditiilor de dezvoltare a puietului de peste;
• Controlul, depistarea si tratarea bolilor;
• Cresterea puietului de peste;
• Furajarea pestelui;
• Întretinerea instalatiilor de alimentare / evacuare apa;
• Pregatirea pestelui pentru livrare;
• Reproducerea artificiala;
• Reproducerea naturala dirijata;
• Selectia reproducatorilor;
• Transportul de peste / puiet de peste.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea formatorilor  A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE PISCICULTOR

2,5  luni (10 săptămâni 360 ore = 120 ore teorie + 240 ore practică)

Craiova

COD 6151.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.