Ocupaţia se aplică lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de patiserie
specializate și / sau unități de catering, partide de lucru din cadrul restaurantelor / cafenele /
insule de gătire din hypermarketuri / mall / vagoane restaurant / vase de croazieră fluvială sau
maritimă / unități mobile (food-truck) / tonete în piețe și târguri, cu capacități de producție
diferite (de la unități de capacitate foarte mică, cu activitate preponderent manuală până la
unităti de producție de capacitate foarte mare, cu instalații de fabricație automatizate.
Ocupaţia presupune și o sferă minimă de competenţe cheie precum cele digitale, de utilizare a
noțiunilor de bază de TIC, cele civice și sociale organizaționale, dar și cele antreprenoriale
competențe care să il ajute în activitatea zilnică: utilizarea cunoștințelor digitale în exploatarea
echipamentelor dar și în autocontrolul și monitorizarea activității, în organizarea locului de
muncă, în stabilirea unor relații civice și sociale corecte pentru desfășurarea activității.
În plus, pentru desfășurarea activității cu un deplin control al riscurilor, PATISERUL trebuie
să aibă și un minim de competențe generale cu privire la aplicarea normelor de securitate şi
sănătate în muncă, aplicarea normelor de protecţie a mediului, și aplicarea normelor de igienă
şi de siguranţă a alimentelor. Pentru controlul și monitorizarea activitășii este necesar să aibă
un minim de competențe cu privire la întocmirea documentelor primare specific.

Competențe dobândite

1. Utilizarea noțiunilor introductive de TIC – competențe digitale
2. Dobândirea noțiunilor de bază civice și sociale organizațional
3. Dobândirea noțiunilor de bază antreprenoriale
4. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă
5. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
6. Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţă a alimentelor
7. Întocmirea documentelor specifice patiseriei
8. Exploatarea utilajelor și echipamentelor utilizate în patiserie. Utilizarea ustensilelor.
9. Cunoașterea și pregătirea materiilor prime si auxiliare folosite in patiserie
10. Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi auxiliare
11. Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a semifabricatelor
12. Prepararea și prelucrarea tipurilor de aluat pentru patiserie
13. Prepararea și prelucrarea cremelor și umpluturilor
14. Prepararea și prelucrarea semifabricatelor pentru finisare si decor
15. Asamblarea semifabricatelor în vederea preparării la cald sau la rece
16. Pregătirea produselor finite de patiserie pentru depozitare și livrare
17. Asigurarea calității și siguranței alimentului a semifabricatelor și produselor finite
de patiserie

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE COFETAR PATISER

2,5 luni (360 ore din acre 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-RO/02/0721/235

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.