Practicanții acestei ocupații administrează terenurile împădurite în scopuri economice, de agrement și conservare.
Asigură paza pădurii prevenind tăierea ilegală a arborilor și arbuștilor, și a pășunilor.
Pădurarii stabilesc mijloacele de conservare a habitatelor naturale ale florei și faunei sălbatice, împlementând acțiuni de reîmpădurire și plantare a arbuștilor.

Ocuptiile COR ( Codul Ocupatiilor din Romania) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:

 • 314311 Pădurar
 • 621004 Muncitor plantatii si amenajare zonă verde
 • 621005 Pepinierist
 • 621007 Protectionist silvic
 • 622401 Paznic de vanatoare

Competenţe dobândite

 • Identificarea elementelor vegetale, pedologice si meteorologice din mediul forestier
 • Aplicarea lucrarilor de regenerare a arboretelor
 • Aplicarea lucrarilor de valorificare a produselor nelemnoase ale padurii
 • Aplicarea lucrarilor de exploatare a produselor lemnoase
 • Organizarea si paza cantonului silvic
 • Aplicarea măsurilor de protectie a padurilor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International,  în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 luni (720 ore din care 240 ore teorie si  480 ore practică)

Craiova

NC-6141.2.1

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.