Ospătarul -chelnerul, , asigură servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentatie publică.
Serveşte, la cererea consumatorilor, preparate culinare, băuturi şi alte produse comestibile.
Obiectivul minimal pe care-l urmăreşte este satisfacerea momentană a consumatorului, iar obiectivul maximal este să-l convingă pe acesta că, de fiecare dată când va reveni, va avea aceleaşi satisfacţii.
Efectul astfel obţinut se va materializa în planul ridicat al încasărilor, în afluxul consumatorilor.
Serviciul propriu-zis constă în primirea clienţilor şi stabilirea relaţiei cu aceştia (salutul, pronunţarea numelui clientului, dacă este cunoscut, informarea lor sugestivă, verbal şi prin listă).
În activitate, chelnerul foloseşte diverse materiale auxiliare: şervet, bloc-notes, creion, chibrit, carnet de plăţi, monedă divizionară, liste de preparate şi băuturi, borderou de plăţi şi bonuri de marcaj.
Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: tacâmuri, veselă, pahare, sticle, sifoane, platouri, cleşti, măsuţe pentru transportul preparatelor, masa de serviciu, mese pentru consumatori, scaune flori, şerveţele etc.

Competenţe dobândite

1. Aplicarea noțiunilor de bază civice și social-organizaționale în domeniul turismului
2. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență în domeniul turismului
3. Aplicarea normelor igienico-sanitare aplicabile activității din restaurante
4. Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului
5. Aplicarea noțiunilor de bază despre comunicare, comportament profesional, lucru în echipă și psihologia consumatorului specifice domeniului turistic
6. Aplicarea noțiunilor privind realizarea tuturor tipurilor de mise-en-place
7. Recomandarea și promovarea produselor și serviciilor specifice restaurantului
8. Servirea preparatelor culinare
9. Servirea băuturilor
10. Debarasarea tuturor obiectelor de inventar specifice restaurantului
11. Aplicarea noțiunilor de evidența operativă

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE OSPĂTAR (CHELNER), VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

4,5 luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN -RO/03/1013/268

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.