Ocupaţia de operator umplere recipiente GPL, se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit umplerea (alimentarea) cu GPL a recipientelor (rezervoarelor) autovehiculelor din instalaţiile de alimentare la autovehicule.

Competențe dobândite
• comunicarea interpersonală.
• lucrul în echipă.
• aplicarea normelor de sănătate şi securitate a muncii, a normelor PSI, a reglementărilor privind protecţia mediului, precum şi a prevederilor prescripţiilor tehnice specifice, Colecţia ISCIR.
• umplerea cu GPL a recipientelor (rezervoarelor) auto din instalaţiile de alimentare.
• exploatarea instalaţiilor de alimentare cu GPL la autovehicule.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
• 2 fotografi color(tip paşaport sau buletin).
• fişă de aptitudini eliberată de Medicina Muncii cu menţiunea “apt pentru prestarea activităţii de operator umplere recipiente GPL”.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luna- 36 ore

Craiova

COD COR 933009. I.S.C.I.R

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.