Operatorii conduc şisupraveghează funcţionarea corectă a agregatelor şi instalaţiilor fixe, prin acţionareaunor sisteme de comandă sau telecomandă, în vederea transformării metalelor, sticlei, ceramicii, lemnului, hârtiei sau produselor chimice, supraveghează instalaţiile de tratare a apei, producţia de energie electrică sau alte instalaţii, conduc şi supraveghează liniile de montare automată sau semiautomată, precum şi roboţii industriali. Operatorii la incineratoare si uzine de tratare a apei actioneaza si monitorizeaza sistemele de control computerizate si echipamentele similare din cadrul instalatiilor de tratare a deseurilor lichide si solide, pentru a reglementa tratarea si eliminarea apelor reziduale si a deseurilor, precum si din instalatiile de filtrare si tratare a apei, pentru a reglementa tratarea si distributia apei.

Competențe dobândite
• Aplicarea NPM şi PSI
• Aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii
• Comunicarea la locul de muncă
• Munca în echipă
• Planificarea unei sarcini de rutină
• Asigurarea funcţionării instalaţiilor la parametrii ceruţi
• Efectuarea operaţiilor de tratare
• Exploatarea filtrelor ionice
• Întocmirea rapoartelor de lucru
• Întreţinerea preventivă a instalaţiilor
• Prepararea şi dozarea reactivilor chimici

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea formatorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE OPERATOR TRATAREA APEI TEHNOLOGICE CRAIOVA INTERNATIONAL

4,5 luni (18 săptămâni 720 ore = 240 ore teorie + 480 ore practica)

Craiova

816321

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.