Operatorul la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri este persoana calificată şi specializată a carei ocupaţie presupune competenţe tehnice şi organizatorice necesare executării lucrărilor specifice de doborâre şi sortare, precum şi de formare a coroanei arborilor din parcuri şi aliniamente.
Operatorul deţine cunoştinţe tehnice şi abilitaţi să execute, urmatoarele operaţii principale: dobrârea arborilor din masiv şi izolaţi, precum şi a acelora care vegetează în localitaţi (urbane sau rurale), sortarea masei lemnoase în produsele cele mai valoroase din punct de vedere economic,  toaletarea arborilor forestieri si ornamentali din parcuri, aliniamente stradale, grădini publice, gospodării private, etc.
Formarea estetică a coroanelor arborilor, în raport cu arhitectura peisagistică a localitaţilor
În lucrările pe care le execută, operatorul utilizează ferăstraele mecanice şi electrice, moto-unelte pentru efectuarea elagajului artificial, precum şi alte dispozitive, unelte si instrumente de masură,
În parchetele de exploatare a lemnului, după doborârea arborilor şi curăţarea de crăci, efectuează o sortare orientativă a masei lemnoase, pe fondul căreia se definitivează sortimentele de lemn brut, rezultate în depozitele finale,
În centre de pre-industrializare a lemnului, depozitele sau micro-depozitele agenţilor economici sau fabrici, realizează sortarea definitivă a lemnului rotund, in produse definitive.
În parcuri şi aliniamente, execută tăieri de igienă, la arbori ce compun zona verde.
Execută lucrări de formare a coroanei arborilor în funcţie de specie, în conformitate cu arhitectura creată şi aprobată de urbanistica localităţii respective.
Doboară şi înlatură arborii ajunşi la vârsta longevitaţii, sau afectaţi de diferiţi factori ce-i slăbesc rezistenţa, sau parte din aceştia, in condiţii de protecţie a zonei –liniilor de telefon, electrice, sau clădiri etc.

Competențe dobândite
1. Comunicare în limba maternă
2: Competenta de a învăţa
3: Competenţe sociale şi civice
4: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
5:Competente informatice
6: Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere a incendiilor
7: Aplică normele de protecţia mediului
8 : Organizează activitatea proprie
9: Intreţine uneltele şi echipamentele de lucru
10: Execută lucrările de doborâre a arborilor din exploatările forestiere
11: Doboră arborii din zone populate, aliniamente stradale, parcuri şi consolidează arborilii valoroşi
12: Sortează masă lemnoasă
13: Elaghează arborii
14: Toaletează ornamental coroana arborilor din parcuri şi aliniamente
15: Determină volumul brut şi pe sortimente industriale la masa lemnoasă prelucrată

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI

4,5 luni (720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-8141.2.3

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.