Cursul de calificare de nivel 2, Operator introducere, validare și prelucrare date, face parte din domeniul de pregătire în domeniul informatic.
Cursul de informatică se adresează tuturor persoanelor care doresc să învețe utilizarea calculatorului cât și să aprofundeze acest domeniu.
În cadrul acestui curs, vom studia atât teoretic dar vom și pune în practică aplicații cu ajutorul calculatorului.
Vom parcurge teoretic bazele acestui domeniu, vom studia despre memoria ROM şi RAM, procesoare Intel şi AMD, cum funcționează şi interactionează pentru a obține o mașină care lucrează pentru noi – Calculatorul.
În cadrul orelor de practică vom studia sisteme de operare, rolul fișierelor şi al directoarelor (folderelor).
Vom studia aplicații de editare texte precum Microsoft Word, aplicații de calcul tabelar – Microsoft Excel, prezentări cu ajutorul aplicației Power Point.
Dar nu vom neglija bazele de date, iar cu ajutorul aplicației Microsoft Access vom realiza propriile noastre baze de date.
Tainele internetului şi ale e-mailului vor fi depășite într-un capitolul special conceput, în care vom învăța despre motoare de cautare, vom trimite şi recepționa e-mailuri.
Toate aceste programe instalate pe calculatorul nostru vor fi protejate cu ajutorul programelor de antivirus şi firewall.
Toate aceste lucruri vor fi predate într-o manieră în care veți vedea că utilizarea calculatorului este mai ușoară decât mersul pe bicicletă.
Cursul se va desfășura în săli de curs special concepute pentru informatică, unde fiecare participant va utiliza un calculator performant.

Competenţe dobândite
1. Comunicare în limba oficială
2. Comunicare în limbi strǎine
3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
4. Competenţe informatice
5. Competenţa de a învăţa
6. Competenţe sociale şi civice
7. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
8. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
9. Aplicarea procedurilor de calitate
10. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
11. Organizarea activităţii proprii
12. Utilizarea echipamentelor periferice
13. Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
14. Introducerea datelor
15. Prelucrarea datelor
16. Transpunerea datelor pe suport
Nivelul de studii necesar: învățământ obligatoriu.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

AUTORIZAȚIE OP. INTRODUCERE VALIDARE SI PRELUCRARE DATE INTERNATIONAL

4,5 Luni

Craiova

CN-4113.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.