Operatorul cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare este capabili să efectueze operaţii de exploatare şi întreţinere a cazanului cu aburi şi a instalaţiilor auxiliare, a turbinei cu abur, a cazanului de apă fierbinte şi a circuitelor centralelor termoelectrice aferente turbinei. Atribuţiile operatorului cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare:
• Pune în funcţiune cazanul de abur şi instalatiile auxiliare.
• Organizează lucrări de întreţinere a instalaţiilor cazanului.
• Supraveghează în exploatare cazanul şi instalaţiile auxiliare.
• Utilizează indicaţiile calculatorului pentru comanda cazanului de abur şi a instalaţiilor auxiliare.
• Pune în funcţiune turbina cu abur şi instalaţiile auxiliare.
• Organizează lucrări de întreţinere a instalaţiilor turbinei şi a instalaţiilor auxiliare.
• Supraveghează în exploatare turbina şi instalaţiile auxiliare.
• Pune în funcţiune cazanul de apă fierbinte şi instalaţiile auxiliare.
• Supraveghează în exploatare cazanul de apă fierbinte şi instalaţiile auxiliare.
• Întreţine cazanul de apă fierbinte şi instalaţiile auxiliare, pune în funcţiune agregatele circuitelor din centrala aferentă turbinei.
• Supraveghează în exploatare echipamentele circuitelor aferente turbinei.
• Întreţine echipamentele circuitelor centralei.

Competențe dobândite
• utilizarea raţională a resureselor energetice.
• urmărirea circulaţiei fluidelor de lucru.
• manevrarea echipamentelor specifice domeniului energetic.
• întreţinerea agregatelor rotative.
• exploatarea şi întreţinerea cazanului de abur şi a instalaţiilor auxiliare.
• exploatarea şi întreţinerea cazanului de apă fierbinte şi a instalaţiilor auxiliare.
• exploatarea şi întreţinerea turbinei cu abur şi a instalaţiilor auxiliare.
• exploatarea şi întreţinerea circuitelor centralelor termoelectrice.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor); copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

4,5 luni (720 de ore 240 de ore teorie şi 480 de ore practica)

Craiova

CN-8161.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.