Motoristul nave îşi desfăşoară activitatea la bordul navelor maritime sau fluviale, în conformitate cu criteriile agreate pe plan internaţional şi naţional. Activitatea de bază a motoristului nave se desfăşoară în incinta compartimentului maşini şi spaţiile anexe de la bordul navei, unde se execută lucrări speciale de: exploatare, supraveghere, întreţinere, revizie şi reparare a instalaţiilor şi echipamentelor. Motoristul nave face parte din personalul de execuţie. Datorită complexităţii activităţilor, practicarea ocupaţiei este condiţionată de deţinerea unor competenţe referitoare la: cunoaşterea navei pe care este îmbarcat (caracteristicile constructive, compartimentarea şi dispunerea tancurilor, dotarea compartimentului maşini cu utilaje, instalaţii, echipamente şi aparatură, exploatarea, performanţele şi limitele operaţionale ale acestora) şi a mijloacelor şi materialelor de vitalitate şi de stingere a incendiilor existente în dotarea serviciului maşini (locul de amplasare a acestora, modul de folosire în funcţie de situaţie), executarea serviciului de cart şi serviciul de gardă, participarea la pregătirea pentru punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea, revizia tehnică şi remedierea cu mijloacelor bordului a defecţiunilor la instalaţiile tehnice din compartimentul maşini şi spaţiile anexe şi raportarea oricărei defecţiune sau anomalie constatată în funcţionarea sau starea instalaţiilor şi echipamentelor de maşini, efectuarea sondajelor în tancurile de combustibil şi lubrifianţi şi raportarea rezultatelor ofiţerului mecanic, participarea la îmbarcarea şi debarcarea materialelor pentru serviciul maşini, inclusiv a alimentelor şi ambalajelor, la activităţile de curăţenie în compartimentul maşini şi în spaţiile anexe şi la pregătirile, exerciţiile şi antrenamentele executate la bordul navei, în vederea creşterii gradului de siguranţă şi securitate al navei. Activitatea complexă desfăşurată de motoristul nave necesită competenţe de bun cunoscător al practicii marinăreşti, bun utilizator al mijloacelor şi instalaţiilor de la bordul unei nave, preocupare permanentă pentru exploatarea corespunzătoare a instalaţiilor şi întreţinerea navei, bun executant, cu rezistenţă fizică şi psihică şi bun partener în relaţiile cu ceilalţi membri ai echipajului, fiind ataşat de navă şi de echipaj. Pentru efectuarea activităţilor specifice ocupaţiei, un motorist nave cunoaşte şi aplică legile şi regulamentele ce normalizează viaţa la bordul navei, cunoaşte organizarea activităţilor de la bord, desfăşoară acţiuni în cazul punerii în aplicare a rolurilor de siguranţă, amplasarea şi folosirea eficientă a mijloacelor de salvare, de stins incendiu şi astupare a găurilor de apă, aplică principiile de funcţionare, utilizare, revizie tehnică şi remediere a instalaţiilor tehnice din compartimentul maşini şi din spaţiile anexe. Motoristul nave îndeplineşte ordinele şefilor ierarhici referitoare la normalizarea vieţii la bord şi pe mare, la utilizarea eficientă a mijloacelor, materialelor şi instalaţiilor din compartimentul maşini de la bordul navei şi raportează la comanda navei apariţia oricărei avarii, care poate pune în pericol siguranţa navei şi a echipajului. Motoristul nave este capabil să depăşească efectul factorilor de stres.

Competenţe dobândite

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Lucru în echipă
 • Comunicarea în limba engleză
 • Dezvoltarea pregătirii profesionale
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă la bordul navei
 • Protejarea mediului înconjurător
 • Asigurarea funcţionării ambarcaţiunilor de salvare
 • Menţinerea vitalităţii navei
 • Executarea serviciului de cart şi gardă
 • Întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor
 • Repararea instalaţiilor şi echipamentelor

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International,  în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 luni (720 ore din care 240 ore teorie si  480 ore practică)

Craiova

NC-RO/03/0715/026

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.