Ocupaţia de motorist la moto-agregate și mașini în silvicultură, presupune competenţe tehnice şi organizatorice necesare exploatării în condiţii de securitate a motoagregatelor şi maşinilor din acest domeniu.
Motoristul deţine cunoştinţe şi instruire deosebită, menite să-i asigure abilităţile necesare manevrării următoarelor tipuri de utilaje:
-utilaje pentru pepiniere şi culturi forestiere;
-utilaje pentru colectarea materialului lemnos din parchete;
-utilaje pentru manipularea lemnului în platforme şi depozite forestiere;

Motoristul este o persoană instruită să manipuleze motoagregatele şi maşinile în deplină siguranţă şi cu multă responsabilitate indiferent de tipul şi destinaţia acestora.
În pepiniere şi culturi forestiere execută lucrări de pregătire a solului, semănat şi plantat cu ajutorul motoagregatelor formate din tractoare universale şi diverse maşini şi echipamente agricole: pluguri, grape, cultivatoare, tăvălugi, freze, semănătoare, burghie de forat gropi, maşini de plantat.
Lucrările de colectare a materialului lemnos sunt executate cu motoagregate formate din tractoare universale echipate corespunzător operaţiilor de adunat şi scosul-apropiatul materialului lemnos, tractoare forestiere cu şasiu articulat, tractoare cu graifăr şi cleşte hidraulic.
Operaţiile de manevrare a materialuluilemnos sunt executate cu tractoare universale, forestiere echipate corespunzător şi cu încărcătoare frontale în platformele primare sau în depozitele forestiere intermediare care se constituie cu scopul de depozitare a materialului lemnos pe termen relativ scurt.
Practicarea ocupaţiei presupune activităţi complexe, pentru asigurarea calităţii acestora fiind necesar un grad ridicat de profesionalism din partea motoristului şi respectarea riguroasă a normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de prevenire şi stingere a incendiilor.

Competenţe dobândite
• comunicarea interactivăla locul de muncă.
• lucrul în echipa.
• planificarea activităţii proprii.
• aplicarea normelor de securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului şi prevenire şi stingere a incendiului.
• executarea lucrărilor mecanizate în pepiniere şi culturi forestiere.
• executarea lucrărilor de colectare a materialului lemnos în parchete.
• exploatarea motoagregatelor şi maşinilor.
• întreţinerea şi repararea motoagregatelor.
• diagnosticarea defecţiunilor apărute la motoagregate.
• conducerea motoagregatelor şi maşinilor pe drumurile forestiere.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2,5 luni-  360 ore ( 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-8331.1.2

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.