Modelatorul de ceramică, numit şi olar, produce vase şi obiecte de ceramică în ateliere proprii sau
ateliere specializate.
Pentru derularea în bune condiţii a lucrărilor de realizare a produselor din ceramică, modelatorul ceramic are cunoştinţe, abilităţi şi aprtitudini care suţin aplicarea metodelor de prelucrare a materialului de lucru, a tehnicilor specifice de modelare, decorare și utilizarea uneltelor de lucru adecvate.
Modelatorul de ceramică aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive, pregăteşte sculele, dispozitivele şi echipamentele pentru lucru, pregăteşte lutul pentru modelare, modelează sau transformă lutul în obiect, fie fără roată de modelare, fie cu roată de modelare – electrică sau manuală.
Modelatorul de ceramică cunoaşte şi aplică tehnicile şi procedeele de decorare şi aplică tratamentul termic pieselor ceramice, atunci când e cazul.

Competențe dobândite
• asigurarea necesarului de materii prime şi materiale specifice.
• pregătirea lutului pentru modelare.
• modelarea obiectului ceramic.
• decorarea obiectului ceramic.
• aplicarea tratamentului termic.
• aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
• organizarea activităţii proprii.
• comunicare în limba oficială.
• competenţa de exprimare culturală.
• valorificarea produselor.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

2,5 luni (360 ore  din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-7321.1.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.