Ocupaţia se aplică maseur-ului şi presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii, şi anume asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetul de masaj şi personale, autopregătirea în vederea efectuării masajelor, efectuarea activităţilor necesare pregătirii pacienţilor şi aplicarea masajului somatic.
În afară de aceste competenţe strict necesare desfăşurării activităţii, maseur-ul poate dobândi competenţe suplimentare, prin perfecţionare profesională.
Dobândirea uneia sau tuturor competenţelor suplimentare de aplicare a masajului terapeutic, masajului reflexogen şi/sau drenajul limfatic presupune o pregătire prealabilă de specialitate – cunoştinţe de anatomie şi fiziologie precum şi fiziopatologie şi patologie clinică şi abilităţi practice.
Aceste competenţe suplimentare nu pot fi dobândite de maseurul cu deficienţe vizuale.
Deoarece activităţile specifice se desfăşoară în permanentă colaborare cu pacienţii şi medicii comunicarea la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a activităţilor specifice.

Competențe dobândite

 1. Etică și standarde profesionale specifice masajului
 2. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare în activitatea de masaj
 3. Organizarea activității maseurului
 4. Aplicarea masajului de întreținere și relaxare
 5. Aplicarea masajului reflexogen
 6. Aplicarea masajului terapeutic
 7. Aplicarea drenajului limfatic
 8. Aplicarea masajului anticelulitic
 9. Aplicarea masajului profund al țesuturilor
 10. Stabilirea tehnicilor și tipurilor de masaj
 11. Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a activității profesionale

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 Luni (360 ore 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

CN-RO /04/0915/215

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.