Managerul de resurse umane este responsabilul cu gestionarea eficienta a resurselor umane intr-o organizatie.
De aceea, managerul de resurse umane rãspunde de doua arii foarte importante in activitatea unei organizatii:
· exercitarea functiilor manageriale de
· previziune
· organizare
· antrenare
· coordonare
· control evaluare în raport cu modul de gestionare a resurselor umane în organizatie
· coordonarea activitãtii compartimentului de resurse umane prin exercitarea functiilor manageriale în raport cu personalul specializat în gestiunea resurselor umane.

Competențe dobândite
• Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
• Coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane
• Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane
• Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
• Elaborarea strategiei de resurse umane
• Monitorizarea costurilor de personal
• Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
• Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
• Reprezentarea compartimentului de resurse umane

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (studii superioare cu diloma de liceenta).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luna (90 ore 30 ore teorie si 60 ore practica)

Craiova

COD COR 121207

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.