Întreprinderile sociale sunt societăți comerciale sau organizații nonprofit care, prin statut, îndeplinesc cerințe specifice structurilor de economie socială definite în legislația națională și
comunitară și în bunele practici naționale și internaționale.În spațiul comunitar, cele mai frecvente tipuri de întreprinderi sociale sunt: cooperativele și, în particular, cooperativele sociale, unitățile protejate, CAR-urile și diferitele alte tipuri de societăți comerciale și organizații neguvernamentale nonprofit care îndeplinesc condiții specifice.

Conform cerințelor specifice ocupației, managerul de întreprindere socială realizează
următoarele sarcini:
1. Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale
2. Organizarea întreprinderii sociale
3. Managementul incluziv al resurselor umane
4. Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale
5. Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale

Îndeplinirea în bune condiții a acestor sarcini presupune cunoștințe în domeniile: economie socială, responsabilitate socială în afaceri, management și marketing. Managerul de
întreprindere socială trebuie să fie familiarizat cu legislația națională și cu standardele comunitare privind economia socială, cu standardele, ghidurile și modelele de bune practici
privind incluziunea socială și pe piața muncii, programele de incluziune specifice nevoilor grupurilor defavorizate, managementul incluziv al resurselor umane, managementul
responsabil al grupurilor cointeresate, dezvoltarea sustenabilă, evaluarea și raportarea triplei performanțe, economico-financiare, sociale și de mediu a organizațiilor. Managerul de
întreprindere socialătrebuie sã aibã competențe în ceea ce privește:planificarea strategicã a unei organizații de economie socialã; elaborarea de programe în domeniu; dezvoltarea de
produse și servicii de economie socialã; utilizarea ghidurilor de evaluare și raportare, precum și conceperea propriilor metodologii și instrumente de evaluare și raportare a performanței economice, sociale și de mediu a organizației.

Competențe dobândite
1. Planificarea activităților;
2. Dezvoltarea profesională.
3. Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale;
4. Organizarea întreprinderii sociale;
5. Managementul incluziv al resurselor umane;
6. Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale;
7. Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare,sociale și de mediu a întreprinderii sociale.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (studii superioare cu diloma de liceenta).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni (180 ore 60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

COD COR 112036

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.