Ocupaţia de macaragiu, se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a macaralelor şi implică cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind manevrarea în deplină securitate a următoarelor tipuri de macarale:
– macarale mobile (pe roţi, pe senile, pe cale ferată etc.).
– macarale turn (cu brat, Derrick, portic cu brat mobil etc.).
– poduri rulante.
– macarale portal si semiportal.
– macarale de constructie speciala (macarale pe cablu, macarale foarfece etc.).
– macarale cu comanda de la sol.

Macaragiul este o persoana instruită şi autorizată să manevreze macarale, indiferent de tipul şi destinaţia acestora.
Acest lucru presupune o activitate complexă, care depinde de foarte multi factori cum sunt: tipul macaralei, tipul şi
categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate asigurat pentru utilajul
condus şi pentru marfa transportată şi personalul din raza de acţiune a macaralei, gradul de optimizare al procesului
de transport, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, normelor PSI şi de protecţie a
mediului înconjurator precum şi a prescripţiilor tehnice ISCIR.

Competențe dobândite
• comunicare interpersonală.
• perfecţionarea pregătirii profesionale.
• lucrul în echipă.
• aplicarea normelor PM, PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR.
• completarea documentelor.
• pregătirea şi verificarea macaralei pentru lucru.
• efectuarea operaţiilor de încarcare, transport şi descărcare a sarcinilor.
• semnalizarea defecţiunilor apărute.
• predarea macaralei.

Documente necesare la înscriere
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
• 2 fotografii color (tip paşaport sau buletin).
• fişă de aptitudini eliberată de Medicina Muncii cu menţiunea “apt pentru prestarea activităţii de macaragiu”.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

IMPORTANT!!! AUTORIZARE SE POATE FACE PE O SINGURA GRUPA . DACA SE DORESTE EXTINDEREA PE O ALTA GRUPA, ACESATA SE FACE DE CATRE RSVTI- STUL INSTITUTIEI PT CARE LUCRATI.

6 luni (720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-8333.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.