Activităţile pe care acesta le desfăşoară sunt relativ simple şi nu presupun activităţi intelectuale.
Activitatea se desfăşoară în domeniul salubrizării, în spaţii deschise, luminate natural sau artificial, în condiţii meteo favorabile sau nefavorabile, la nivelul solului;
Munca se desfăşoară individual şi în echipă, în cadrul uni program conform unor instrucţiuni şi proceduri simple şi bine definite, presupunând un grad foarte mic de autonomie.
Lucrătorul sortator deşeuri reciclabile desfăşoară activităţide sortare a deşeurilor, de colectare a deşeurilor reciclabile, organizare a activităţii din domeniul colectării deşeurilor, manipularea echipamentelor de sortare, etc.
Ocupaţia este practicată în localităţi urbane şi rurale.
Pe parcursul activităţii sale, lucrătorul sortator deşeuri reciclabile respectă regulile de protecţia muncii, legislaţia în vigoare privind sănătatea în muncă şi intervenţiile în caz de urgenţă.
Lucrătorii sortatori lucrează în depozite de deşeuri, centre de reciclare a deşeurilor şi la gropile de gunoi.
Pentru practicarea ocupaţiei, este necesară absolvirea unei forme de învăţmânt primar.
Angajaţii primesc mănuşi şi ochelari de protecţie şi tot ceea ce este necesar pentru a sorta şi a separa diferite produse care se reciclează, cum ar fi, aluminiu, plastic, sticlă, hârtie/carton etc.

Competenţe dobândite
• Comunicare în limba oficială
• Comunicare în limbi străine
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
• Competenţe informatice
• Competenţa de a învăţa
• Competenţe sociale şi civice
• Competenţe antreprenoriale
• Competenţa de exprimare culturală.
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea in muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Asigurarea calităţii lucrărilor executate
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• Sortarea deşeurilor
• Colectarea deşeurilor reciclabile
• Organizarea activităţii din domeniul colectării deşeurilor
• Manipularea echipamentelor de sortare

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
• Adeverinta medic de familie cu mentiunea : clinic sanatos

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 Luni (180 ore din care 60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

COD COR 932907

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.