Lucrătorul pentru salubrizare spaţii verzi se îngrijeşte de aspectul şi curăţenia spaţiilor verzi. Ocupaţia este practicată în localităţile urbane şi rurale, în parcuri publice, grădini publice, scuaruri, suprafeţe înierbate din zona adiacentă zonelor de circulaţie, terenuri de joacă pentru copii, zone verzi din jurul stadioanelor şi sălilor de sport, zone verzi din incinta agenţilor economici, instituţiilor publice, muzeelor, bisericilor, spitalelor şi sanatoriilor, terenuri din cimitire, spaţii verzi de pe autostrăzi, spaţii recreative şi malurile cursurilor de apă.
Calificarea poate fi practicată în urma absolvirii învăţământului primar, sau în urma dobândirii competenţei la locul de muncă, aceasta calificare aflându-se pe nivelul 1 de responsabilitate şi autonomie, conform cadrului Naţional al Calificărilor şi al Cadrului European al Calificărilor.
Activităţile pe care aceştia le desfăşoară sunt relativ simple şi nu presupun activităţi intelectuale.
Activitatea se desfăşoară în domeniul spaţiilor verzi, în spaţii deschise, luminate natural sau artificial, în condiţii meteo favorabile şi nefavorabile, la nivelul solului. Munca se desfăşoară individual şi în echipă, conform unui program şi conform unor instrucţiuni şi proceduri simple, bine definite, presupunând un grad foarte mic de autonomie.
Activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi presupune un personal calificat care să presteze servicii de calitate, în concordanţă cu nivelul de exigenţă tot mai ridicat al beneficiarilor şi cu noile tehnologii ecologice, motiv pentru care lucrătorul salubrizare spaţii verzi are o responsabilitate crescută în ceea ce priveşte calitatea rezultatelor şi care presupune verificări externe.

Competenţe dobândite
• Comunicare în limba oficială
• Comunicare în limbi străine
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
• Competenţe informatice
• Competenţa de a învăţa
• Competenţe sociale şi civice
• Competenţe antreprenoriale
• Competenţa de exprimare culturală.
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea in muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• Întreţinerea esteticii aleilor
• Întreţinerea spaţiilor verzi
• Golirea coşurilor de gunoi de pe alei
• Verificarea stării spaţiilor verzi şi a mobilierului urban
• Pregătirea suprafeţelor pentru amenajarea zonelor verzi

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.
• Adeverinta medic de familie cu mentiunea : clinic sanatos

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

3 Luni (180 ore din care 60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

COD COR 961302

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.