Lăcătuşul mecanic de intretinere si reparatii universale, se ocupă în principal cu asamblarea utilajelor şi efectuarea probelor de funcţionare, asigurarea funcţionării maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice, diagnosticarea funcţionarii acestora, efectuarea măsurătorilor mecanice de precizie şi întocmirea rapoartelor de întreţinere-reparaţii, realizarea desenelor de execuţie, citirea şi întreţinerea schiţelor tehnice, precum şi remedierea defecţiunilor acestora.

Competenţe dobândite
• comunicare în limba maternă.
• comunicare în limbi străine.
• competenţa matematică şi competenţa de bază în ştiinţă şi tehnologie.
• competenţe informatice.
• competenţa de a învăţa să înveţi.
• competenţe sociale şi civice.
• aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
• spirit de iniţiativă şi antreprenoriat.
• exprimare şi conştiinţă culturală.
• aplicarea normelor de protecţie a mediului.
• aplicarea procedurilor de calitate.
• organizarea locului de muncă.
• diagnosticarea stării de funcţionare.
• întreţinerea curentă a maşinii.
• remedierea defecţiunilor.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE LACATUS MECANIC

Cursurile perioadei următoare sunt:PerioadaData începere curs/FrecvențăÎnscriere
Curs Electrician constructor calificare nivel 3720 ore/240 ore teorie şi 480 ore practică/90 zile.15.09.2022Formular înscriere
Curs Electrician exploatare medie si joasa tensiune calificare nivel 3720 ore/240 ore teorie şi 480 ore practică/90 zile.16.08.2022Formular înscriere
Curs Infirmiera calificare nivel 3720 ore/240 ore teorie şi 480 ore practică/90 zile.16.08.2022Formular înscriere
Curs Masinist utilaje cale si terasamente calificare nivel 3720 ore/240 ore teorie şi 480 ore practică/90 zile.16.08.2022Formular înscriere

4,5 Luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7214.2.3

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.