Lăcătuşul construcţii metalice şi navale execută operaţii tehnologice de
confecţionare a elementelor de structură şi de asamblare a confecţiilor metalice,
operaţii tehnologice de confecţionare a elementelor de structură , de asamblare, de
montaj a corpului navei, de lansare a navei şi de întreţinere şi reparare a
construcţiilor navale .
Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind
exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie şi
a şantierelor navale, precum şi cunoştinţe de nomenclatură navală.
Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de
securitate în muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor

Competenţe dobândite

1.Comunicarea la locul de muncă

2.Efectuarea muncii în echipă

3.Planificarea activităţilor proprii

4. Asigurarea calităţii lucrărilor executate

5.Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI

6.Organizarea locului de muncă.

7.Protecţia anticorozivă a suprafeţelor

8.Utilizarea utilajelor şi dispozitivelor specifice executării construcţiilor metalice

9.Executarea construcţiilor metalice

10.Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice

11.Executarea elementelor de structură a corpului navei şi a accesoriilor de corp

12.Executarea secţiilor plane şi de volum

13.Asamblarea corpurilor de nave

14.Pregătirea navelor în vederea lansării

15.Întreţinerea şi repararea corpului navei

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

4,5 luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-RO/03/0715/001

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.