Instalatorul apă, canal îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.
Activitatea instalatorului de apă, canal se desfăşoară în echipă, în spaţii deschise, dar şi în interiorul căminelor, fiind expuşi la temperaturi scăzute sau ridicate, condiţii de umiditate, diverse pericole de accidentare şi intoxicare. Nivelul de responsabilitate: 3,6 muncitor calificat – studii medii, având nevoie ca, pentru desfăşurarea activităţii sale, să aibă următoarele competenţe cheie: comunicare în limba maternă, competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice şi spirit întreprinzător şi de iniţiativă.. Pentru realizearea activităţii sale, instalatorul de apă, canal, se foloseşte de echipamente specifice, respectiv: ruletă, ciocan, patent, şurubelniţă, chei simple şi dinamometrice, şubler, pompe de presiune (aer şi apă), manometru, compresor, filiere, menghine, polizoare unghiulare, bomfaier, etc. şi utilaje: regulatoare de debit şi presiune, hidranţi, pompe, hidrofoare, apometre, debitmetre, etc. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, instalatorul apă, canal trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, hidraulică, mecanică, mecanica construcţiilor, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, norme de timp şi consum, diagnosticare a defecţiunilor şi avariilor, organizarea muncii, tehnologii de îmbinare, etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi, etc.

Competențe dobândite
• Comunicare în limba româna
• Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
• A învăţa să înveţi
• Competenţe sociale şi civice
• Organizarea locului de muncă
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Întreţinerea echipamentelor de lucru
• Asigurarea calităţii lucrărilor executare
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului
• Montarea reţelelor exterioare de canalizare
• Montarea reţelelor exterioare de alimentare cu apă
• Montarea utilajelor şi accesoriile folosite în instalaţiile de apă/canalizare
• Întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare
• Remedierea defecţiunilor şi/sau avariilor apărute la reţelele de distribuţie apă şi canalizare

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C INTERNATIONAL, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE INSTALATOR APA-CANAL

4,5 luni (18 săptămâni: 720 ore = 240 ore teorie + 480 ore practică)

Craiova

Cod Nomenclator-713625

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.