DESCRIEREA OCUPATIEI

Referent resurse umane, prin poziția pe care o deține în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizația iși recrutează, angajează, derulează și încetează raporturile de muncă cu salariații.

Referentul resurse umane își desfășoară activitatea ca angajat în cadrul departamentelor de
resurse umane și salarizare sau în cadrul serviciilor externe specializate în resurse umane și
salarizare.
Ocupația de Referent resurse umane așa cum este definită atât la nivel național dar și la
nivel european, este necesară pentru buna gestionare și arhivare a documentelor specifice
resurselor umane, administrarea și prelucrarea evidențelor/pontajelor, precum și
completarea registrelor de evidență a lucrătorilor

Competențe dobândite

1: Comunicare în limba oficială

2: Comunicare în limbi străine

3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie

4: Competenţe informatice

5: Competenţa de a învăţa

6: Competenţe sociale şi civice

7: Competenţe antreprenoriale

8: Competenţa de exprimare culturală

9: Planificarea activităţilor

10: Comunicarea cu angajaţii

11: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

12: Intocmirea documentelor de evidenţă a personalului

13: Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului

14: Organizarea recrutării personalului

15:Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

16:Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat

17 :Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului

Documente necesare la înscriere
 • cerere de înscriere.
 • copie buletin / carte de identitate.
 • copie certificat de naştere.
 • copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
 • copie act de studiu.
Programul cursului este structurat în trei secțiuni
 • sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
 • sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
  partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
 • sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistență din partea specialiștilor.

1 luna-(90 ORE DIN CARE 30 ORE TEORIE SI 60 ORE PRACTICA)

Craiova

Cod C.O.R: 342304

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.