Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.
Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil.
Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.
Infirmiera îşi exercită activitatea în mediul spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infirmiera participă efectiv la:
– asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;
– asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite;
– asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;
– stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice;
– transportul şi însoţirea persoanei ingrijite etc; respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei ingrijite.

Competenţe dobândite
• planificarea propriei activităţi.
• perfecţionarea continuă.
• lucrul în echipa multidisciplinară.
• comunicarea interactivă.
• respectarea drepturilor persoanei îngrijite.
• supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite.
• alimentarea şi hidratarea persoanei îngrijite.
• igienizarea spaţiului în care se află persoana îngrijită.
• acordarea îngrijirilor de igienă pentru persoanele îngrijite.
• transportarea rufăriei.
• transportul persoanelor îngrijite.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE INFIRMIERA

4,5 Luni (720 ore 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

C.N.513221

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.