Ocupaţia se aplică lucrătorilor care deservesc instalaţiile frigorifice de producere a frigului industrial cu diferite capacităti, din unităţile specifice industriei alimentare. Ocupaţia se aplică pentru instalaţiile frigorifice cu răcire indirectă, în care există un circuit intermediar între incinta răcită şi grupul frigorigen.
Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii pentru toate părţile componente principale ale instalaţiei frigorifice : agregatul frigorigen, aparatele de comandă, control şi automatizare, instalaţiile anexe şi incinta răcită.
Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor condiţiilor de lucru, a instrucţiunilor de exploatare,întreţinere şi reparare pentru fiecare echipament din instalaţia frigorifică.Deoarece orice perturbare apărută în cadrul instalaţiei frigorifice poate avea efecte generalizate asupra unităţii de producţie respective, se impune respectarea cu responsabilitate a normelor de protecţia muncii, a normelor de protecţia mediului şi a normelor igienico-sanitare.
Deoarece activităţile specifice se desfăsoară în echipe de minimum douã persoane (min. o persoană care supraveghează agregatul frigorigen şi min. o persoană care supraveghează instalaţiile anexe şi incinta răcită), lucrul în echipă şi o bună comunicare la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a tuturor activităţilor.

Competenţe dobândite
1.Comunicarea interactivă la locul de muncă
2.Lucrul în echipă
3.Aplicarea normelor igienico – sanitar – veterinare şi de protecţie a mediului
4.Aplicarea NPM şi NPSI
5.Planificarea activităţii proprii
6.Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi echipamente specifice
7.Diagnosticarea deficienţelor de funcţionare a instalaţiei frigorifice
8.Întocmirea documentelor specifice
9.Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice
10.Punerea / scoaterea în / din funcţiune a instalaţiei frigorifice
11.Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigotehnice
12.Supravegherea instalaţiei frigorifice

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 Luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-7233.2.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.