Formatorul de competente profesionale se ocupa cu pregatirea formarii (elaborarea programului de formare, a materialelor de instruire), formarea propriu-zisa (prezentare, studii de caz, rezolvarea problemelor in grup etc.), evaluarea cursantilor (teste, proiecte, studii de caz,  portofoliu de lucrari etc.) precum si revizuirea si promovarea programului de formare.

Studii şi/sau calificări
Este necesar ca formatorul sa aiba pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de  pregătire si un curs de formator/formator de formatori sau/ si experienţa în funcţii didactice.

Atribuţii
Formatorii pot desfasura urmatoarele activitati: – identifica nevoia de formare – intocmeste programul de formare si materialele de instruire – participa la organizearea cursului de formare – realizeaza formarea propriu-zisa (prezentare, studii de caz, rezolvarea problemelor in grup etc.) – evalueaza cursantii (interviu, test scris, proiecte, studii de caz, portofoliu de lucrari etc.) – evalueaza programul de formare tinand cont de aprecierile cursantilor – intocmeste rapoarte privind programul de formare.

Competențe dobândite
1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la formare profesionala a adultilor
2. Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesionala a adultilor
3. Respectarea eticii si a standardelor profesionale in formare profesionala a adultilor
4. Evaluarea competentelor initiale ale participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
5. Aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii activitatii de formare profesionala a adultilor
6. Comunicarea si relationarea in procesul de formare.
7. Dezvoltarea lucrului in echipa implicata in procesul de formare
8. Gestionarea conflictelor
9. Organizarea activitatilor de formare
10. Proiectarea procesului de instruire
11. Elaborarea instrumentelor de evaluare
12. Realizarea activitatilor de formare teoretica
13. Realizarea activitatilor de formare practica
14. Gestionarea si administrarea resurselor specifice procesului de formare
15. Organizarea procesului de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala a adultilor
16. Efectuarea evaluarii si furnizarii feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesionala a adultilor
17. Analiza si comunicarea rezultatelor instruirii
18. Dezvoltarea personala continua a formatorului

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (studii superioare cu diloma de liceenta).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

2 luni (180 ore 60 ore teorie si 120 ore practica)

Craiova

COD COR 242401

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.