Ocupaţia de fochist, se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a cazanelor şi implică cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind operarea şi supravegherea funcţionării cazanelor de abur, apă fierbinte, apă caldă şi abur de joasă presiune precum şi a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente, denumite în continuare “cazane”.
Fochistul este o persoană instruită şi autorizată să opereze, să supravegheze cazanele şi să intervină cu promptitudine, prin acţiuni specifice şi în limitele de competenţă, asupra cauzelor care pot produce funcţionarea anormală sau avarii ale cazanului.
Acest lucru presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, diversitatea operaţiilor care trebuie executate în cadrul limitelor de competenţă, multitudinea cunoştinţelor tehnice pe care trebuie să le dobândească, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR, protecţia mediului înconjurător, etc.

Competențe dobândite
• comunicare interpersonală.
• perfecţionarea pregătirii profesionale.
• lucrul în echipă.
• aplicarea normelor PM, PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR.
• completarea documentelor.
• pregătirea cazanului pentru pornire.
• pornirea cazanului.
• exploatarea cazanului.
• oprirea, răcirea şi golirea cazanului.
• semnalizarea defecţiunilor apărute.

Documente necesare la înscriere
• Copie CI
• Copie certificat de nastere (doar in cazul in care pe cartea de identitate nu sunt trecute prenumele parintilor)
• Copie diploma de studii Conform prevederilor ANC (Autoritatea Nationala a Calificarilor) si legislatiei in vigoare, la acest curs pot participa doar persoanele care detin o calificare profesionala.

Dovada calificarii se poate face prin:
◦ – diploma de absolvire liceu (cu sau fara diploma de bacalauret) din care sa rezulte calificarea.
◦ – diploma de absolvire scoala profesionala.
◦ – diploma de absolvire a unui curs de calificare, autorizat ANC.
◦ – atestat profesional, diploma scoala postliceala, diploma absolvire facultate (cu sau fara diploma de licenta)
◦ – adeverinte care tin locul acestor diplome/atestate.
• O Fisa de Aptitudini eliberata de un cabinet de MEDICINA MUNCII cu specificatia: Apt munca fochist sau Apt pentru prestarea activitatii de fochist.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1610 LEI

Craiova

COD COR-818207

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.