Cursul Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene se adreseaza atat angajatilor din firmele de consultanta, cat si celor din institutiile publice sau private care doresc sa acceseze fonduri UE. In cadrul cursului, va veti familiariza cu Ghidul solicitantului, veti scrie sub indrumarea formatorului o Cerere de finantare, apoi veti trece prin toate etapele crearii si derularii unui proiect (stabilirea eligibilitatii, stabilirea etapelor proiectului, resurse, achizitii, implementarea propriu-zisa si evaluarea).
Cursul este gandit in asa fel incat sa beneficiati de experienta complexa a formatorului, dar si a celorlalti colegi, astfel ca, prin tehnici moderne de invatare adaptate nevoilor dvs, veti dobandi abilitati si competente cu ajutorul carora veti putea sa practicati meseria de Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene..

Competenţe dobândite
• Comunicare în limba oficială;
• Comunicare în limbi străine;
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;
• Competenţe informatice;
• Competenţa de a învăţa;
• Competenţe sociale şi civice;
• Competenţe antreprenoriale;
• Competenţa de exprimare culturală;
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
• Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
• Mentinerea unor relatii de munca eficace;
• Pregatirea elaborarii proiectului;
• Documentarea in vederea realizarii proiectului;
• Stabilirea parteneriatelor;
• Elaborarea proiectului.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu( studii superioare).

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

1 luna (90 ore 30 ore teorie si 60 ore practica)

Craiova

COD COR-242213

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.