Ocupaţia Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a excavatoarelor cu rotor de mare capacitate şi implică cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind
manevrarea în deplină securitate a următoarelor tipuri de excavatoare:
– după caracterul procesului de lucru:
– excavatoare cu acţiune continuă;
– după tipul de echipamente:
– excavatoare cu lanţ si cupe (tip elinda);
– excavatoare cu roata si cupe
– după mecanismul de deplasare:
– excavatoare pe şenile;
– excavatoare pe căi de rulare;
– după echipamentul de forţă:
– excavatoare cu motoare Diesel;
– excavatoare cu motoare electrice;
– excavatoare cu acţionare combinată;

Excavatoristul pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate are competenţele necesare să manevrării excavatoarelor cu rotor de mare capacitate, indiferent de tipul şi destinaţia acestora, în vederea extracţiei substanţei minerale utile (lignit) şi a sterilului. Acest lucru presupune o activitate complexă care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul excavatorului, morfologia regiunii, hidrologia regiunii, felul şi natura zăcământului, forma, aşezarea şi dimensiunile zăcământului, gradul de siguranţă asigurat pentru utilajul exploatat şi pentru
personalul din raza de acţiune a excavatorului, gradul de optimizare al procesului de transport, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, normelor P.S.I. şi de protecţie a mediului înconjurător, specifice activităţilor desfăşurate.

Competenţe dobândite
1. Comunicarea interpersonală
2. Perfecţionarea pregătirii profesionale
3. Lucrul în echipă
4. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, protecţia mediului şi P.S.I.
5. Completarea documentelor
6. Pregătirea excavatorului cu rotor de mare capacitate pentru lucru
7. Efectuarea operaţiilor de manevră a braţului şi roţii port cupe
8. Semnalizarea defecţiunilor apărute
9. Predarea excavatorului

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

AUTORIZATIE EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE

4,5 Luni (720 Ore Din Care 240 Ore Teorie Si 480 Ore Practica)

Timisoara

CN-811124

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.