Electricianul în construcții realizează toată gama de lucrări electrice de joasă și medie tensiune în instalații industriale, civile, de uz casnic și gospodăresc. Se ocupă cu pozarea și conexarea cablurilor de tensiune precum și a celor de comandă, control, semnalizare și a cablurilor de instrumentație, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în țevi de protecție sau pozate aparent sau îngropat), montarea echipamentelor electrice parte din instalațiile menționate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor în doze și la echipamentele electrice, verifică și pune în funcțiune instalațiile electrice realizate.
Electricianul în construcții lucrează cu scule/ echipamente/ materii prime/ materiale ca:
AMC-uri şi scule: ciocan, şurubelniţă, cleşte, patent, fierăstrău mecanic, foarfecă de debitat, maşină de găurit, chei fixe şi reglabile, şubler, ruletă, AVO-metru, megohmetru, osciloscop, ampermetru, voltmetru, lampă de control, creion electric de tensiune etc.;
Materiale: consumabile (bandă izolatoare, uleiuri, vaselină, becuri etc.), piese de schimb (întrerupătoare, contactoare, motoare, siguranţe fuzibile, perii colectoare, garnituri, conductori, cabluri, papuci etc.);
Materiale auxiliare: cabluri, conductori, aliaj de lipit, accesorii de fixare (cleme, bride pentru interior şi exterior) etc.;
Aparataj de joasă tensiune: aparate electrice, aparataj aparţinând echipamentelor de telecomunicaţii, aparataj aparţinând instalaţiilor de curenţi slabi;
Aparate electrice de medie tensiune: transformatoare electrice de putere şi de măsură, întreruptoare, etc.
Materiale şi accesorii de conectică:
Pentru joasă tensiune:papuci (inelari, pini etc.), cleme electrice, tuburi termocontractibile, şuruburi, pigtail-uri pentru fibre optice, mufe pentru cabluri telefonice şi de telecomunicaţii etc.;
Pentru medie tensiune: cleme, papuci, cutii terminale MT, manşoane, tuburi termocontractibile etc.;
Cabluri:de joasă tensiune: pentru circuite secundare ecranate sau neecranate, cu două sau mai multe conductoare, cabluri de energie armate sau nearmate, ecranate sau neecranate, cabluri de comunicaţie cu perechi de conductoare etc.;de medie tensiune: tripolare, monopolare, cu nivel de tensiune diferit, armate/ nearmate etc.

Ocupații COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate având aceasta calificare:   

-741102 electrician de întreținere în construcții;
-741110 electrician în construcții civile și industriale;

Unităţile de competenţă:

1.Organizează locul de muncă;
2.Întreține echipamentele de lucru;
3.Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
4.Aplică normele de protecție a mediului;
5.Asigură conformitatea lucrărilor executate;
6.Aplică cunoștințe generale de comunicare;
7.Munca în echipă;
8.Cunoaște, identifică și aplică cunoștințe de bază în electrotehnică;
9.Montează traseele de cablu;
10.Pozează cablurile și conductoarele;
11.Realizează conexiunile cablurilor și conductoarelor electrice de joasă și medie tensiune;
12.Montează instalațiile electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC;
13.Montează tablourile electrice de distribuție;
14 Realizează instalația de paratrăsnet și priza de pământ;
15.Aplică măsuri pentru păstrarea eficienței energetice a clădirilor;
16.Utilizează tehnica de calcul.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (minimum absolvenți ai învățământului obligatoriu).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din
partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului; susţinerea examenului final.

4,5 Luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN- RO/03/0713/053

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.