Ocupația de electrician auto se aplică lucrătorilor care execută operații de întreținere și reparație la sistemele electrice ale autovehiculelor rutiere.
Competențele lucrătorilor trebuie să cuprindă pe lângă modurile de funcționare ale echipamentelor electrice ale autovehiculelor și metode de verificare și diagnosticare a eventualelor disfuncționalități ale acestora.

Competenţe dobândite

 1. Relaizarea lucrarilor de tehnologie generala in electrotehnica
 2. Relizarea componentelor echipamentelor
 3. Măsurarea marimilor electrice in curent continuu
 4. Măsurarea marimilor electrice in curent alternativ
 5. Montarea si intretinerea aparatelor electrice de joasa tensiune
 6. Montarea si intretinerea masinilor electrice
 7. Demontarea si montarea componentelor autovehiculelor
 8. Diagnosticarea si remedierea defectelor echipamentelor si instalatiilor electrice ale autovehiculelor
 9. Utilizarea sistelelor de automatizare pentru autovehicule
 10. Utilizarea sistemelor de automatizare pentru autovehicule
 11. Conducerea automobilului

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

4,5 luni (720 ore din care 240 ore teorie si 480 ore practica)

Craiova

CN-RO/03/0716/231

Formular de înscriere

  Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

  Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.