Educatorul specializat este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare şi de protecţie a copilului. Servicile primare în care îşi poate desfăşura activitatea pot fi centrele de zi pentru copil, centrele de zi pentru copilul cu handicap, centrele de recuperare/reabilitare,etc.
Serviciile pentru protecţia copilului în care îşi poate desfăşura activitatea pot fi servicii de tip rezidenţial pentru copii, servicii de tip rezidenţial pentru copilul cu handicap, etc. Acestea din urmă pot fi organizate sub forma caselor de tip familial, centrelor de plasament modulate, apartamentelor sociale.
Educatorul specializat este angajat in cadrul serviciilor publice, cât şi private.
Intervenţia educatorului specializat se înscrie în cadrul metodologiilor de lucru determinate de legislaţia română referitoare la protecţia şi promovarea drepturilor copilului în vigoare, de proiectul pedagogic al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea si metodologiile tehnice ale organismelor de reglementare.
Educatorul specializat este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susţinere specializată pentru copilul aflat in situaţie de dificultate în cadrul familiei sale sau aflat în situaţie de separare de familia sa şi pentru care s-a luat o măsură de protecţie specială.
Educatorul specializat este atât membru al unei echipe disciplinare, pluridisciplinare şi interdisciplinare care deserveşte funcţionarea unei instituţii, cât şi membru al unei echipe pluridisciplinare care intervine pentru soluţionarea problematicii unei familii, numită echipă de caz. De aceea, educatorul specializat intervine atât în cadrul serviciului, cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relaţiei cu diverse servicii specializate educative, medicale, etc..
Rolul pe care îl îndeplineşte educatorul specializat la nivelul echipei poate fi de responsabil de caz şi persoană de referinţă pentru unul sau mai mulţi copii în acelaşi timp. Astfel, educatorul specializat este implicat într-o relaţie socio-educativă strânsă cu copilul/tânărul beneficiar al serviciilor primare sau de protecţie şi este responsabil de implementarea acţiunilor şi activităţilor pe care prevăzute de Planul de Servicii sau de Planul Individual de Protecţie elaborat în echipa pluridisciplinară pentru fiecare copil în
parte. Aria de intervenţie specifică a educatorului specializat este determinată de dezvoltarea integrată a copilului, de acces la servicii de educaţie şi îngrijire a copilului, de dezvoltare a capacităţilor de autonomie, socializare şi integrare a acestuia. În activitatea sa, educatorul specializat stimulează menţinerea relaţiei părinte-copil, valorizând rolul părinţilor în creşterea şi îngrijirea copilului lor.

Competenţe dobândite
• Comunicare în limba oficială
• Comunicare în limbă străină
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă,tehnologie
• Competenţe informatice
• Competenţa de a învăţa
• Competenţe sociale şi civice
• Competenţe de exprimare culturală
• Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarilor
• Planificarea activităţilor
• Comunicarea cu beneficiarii
• Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarilor
• Respectarea Normelor de Securitate şi Sănătate în Muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Respectarea drepturilor beneficiarilor
• Susţinerea dezvoltării limbajului copilului
• Crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională a copilului
• Acordarea îngrijirilor necesare copilului
• Realizarea educaţiei specializate a copilului
• Susţinerea integrării copilului în viaţa socială
• Asigurarea menţinerii relaţiilor cu familia copilului

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorţ (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secţiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezenţă în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual şi rezolvare de teme specifice, cu asistenţă din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• susţinerea examenului final.

4,5 Luni (720 Ore Din Care  240 Ore Teorie Si 480 Ore Practica)

Craiova

CN- 5131.3.1

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.