Designerul de pagini web se ocupă în principal cu analizarea scopului paginii web, proiectarea structurii sit-ului, crearea şi / sau procesarea conţinutului textual, grafic și multimedia, elaborarea de prototipuri, realizarea, testarea, publicarea şi întreţinerea sit-ului.

Competențe dobândite
• dezvoltarea profesională.
• comunicarea interactivă la locul de muncă.
• lucrul în echipă.
• aplicarea procedurilor de calitate.
• aplicarea normelor de tehnică a securităţii muncii şi a prevederilor pentru stingerea incendiilor.
• introducerea informaţiilor şi datelor în formate electronice.
• procesarea informaţiilor şi documentelor din formatele brute.
• validarea datelor.
• asigurarea securităţii datelor.
• utilizarea echipamentelor periferice-specifice.
• analizarea scopului paginii web.
• proiectarea structurii sit-ului.
• procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri.
• elaborarea de prototipuri.
• realizarea sit-ului.
• testarea sit-ului.
• publicarea sit-ului.
• întreţinerea sit-ului.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu (studii medii).

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor.

7 luni 1080 ore  din care 360 ore teorie si  720 ore practică)

Craiova

Cod Cor 216613

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.