Cursul de dermopigmentist (micropigmentare cosmetică sau machiaj semi-permanent) organizat de academia noastră asigură suportul de curs, dobandirea teoretică şi practică a cunostinţelor şi aptitudinilor în arta dermopigmentării (micropigmentare cosmetică sau machiaj semi-permanent). Dermopigmentarea sau micropigmentarea este o procedură de înfrumuseţare a doamnelor, numită şi machiaj semi-permanent. Machiajul semi-permanent are scopul de a corecta, a evidenţia şi în ultimă instanţă, de a înfrumuseţa fizionomia. Se foloseşte o tehnică total diferită faţă de realizarea tatuajului clasic, prin care cu ajutorul unui aparat special se introduce pigment în piele (în stratul superior al epidermei), pentru a accentua trăsăturile naturale ale feţei, cum ar fi forma sprâncenelor, a ochilor sau buzelor.

Competențe dobândite
• aplicarea normelor igienico-sanitare la locul de muncă al dermopigmentistului.
• planificarea activităţii zilnice a dermopigmentistului.
• gestionarea resurselor materiale utilizate în procesul de dermopigmentare.
• executarea operatiunilor premergătoare dermopigmentării.
• dermopigmentarea propriu-zisă.
• promovarea produselor şi serviciilor oferite prin dermopigmentare.
• dezvoltarea profesională în activităţile specifice dermopigmentării.

Aptitudini obţinute
• tehnici de predesenări.
• noțiuni elementare de dermatologie.
• combinații de culori și efectul lor în piele.
• cromatica culorilor.
• cum alegem forma corectă pentru sprâncene, buze și ochi.
• cum corectăm asimetrii pentru sprâncene, buze și linia descendentă a ochilor.
• tehnici de desenare a sprâncenelor, fir cu fir.
• tehnici de desenare a conturului de buze.
• tehnici de umplere de culoare a buzelor.
• tehnici de abordare a liniei de contur a ochilor.
• alegerea corectă a acelor, în funcție de metoda de lucru aleasă.
• igienă, dezinfectare și sterilizare.

Documente necesare la înscriere
• cerere de înscriere.
• copie buletin / carte de identitate.
• copie certificat de naştere.
• copie certificat de căsătorie / divorț (în cazul doamnelor).
• copie act de studiu.

Programul cursului este structurat în trei secțiuni
• sesiuni de formare “FACE to FACE” cu prezență în sala de curs.
• sesiune de studiu – studiu individual și rezolvare de teme specifice, cu asistență din partea lectorilor A.C.C.R.C International, în perioadele premergătoare, pe parcursul cursului.
• sesiune de elaborare a Proiectului de absolvire cu asistenţă din partea specialiştilor

2,5 luni (360 ore din care 120 ore teorie si 240 ore practica)

Craiova

COD COR-514210

Formular de înscriere

    Incarcati: Carte de Identitate, Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Ultima diplomă obținută:

    Încărcați următoarele acte în format: jpeg, jpg, png, pdf, bmp, gif, doc, docx.